Thạc sĩ Trần Thị Thanh Hải  • Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng thẩm mỹ Việt Nam –
  • Chủ tịch Hội đồng sư phạm TW Liên hiệp Spa & Thẩm mỹ Việt Nam –
  • Phó trưởng khoa trường Trung cấp y tế TW –
  • Chủ tịch HĐQT Họ viện thẩm mỹ QT Thanh Hải –
  • Hoa hậu doanh nhân

Có thể bạn quan tâm